انــدر احـوالات امتـحـانـات !!! ( توصیه هایی به دانشجویان - طنز دانشجویی)

اي دانشجو ........ !!
بــه گوش باش که چـونـان که هنـگامـۀ امتـحانات پايان تـرم فـرا همـي رسـد نـکات زيـر بـه خـاطر بـسپـار که بـه پـاس همه درس هـــا نـائـل شوي !!!!

به ادامه مطلب توجه نمایید